A đôi giầy đây giồi

01/08/2017 10:33 GMT+7Hội bảo vệ động vật không thích điều này. Tuy rất ngầu nhưng nhìn... ghê chết đi được

Cực kỳ gợi cảm

Đôi giầy ra đời từ sự tích cạp đất mà ăn chăng?Giày hay là gì

Kết hợp tuyệt vời để lau vết bẩn 

Đố ai giải thích được tại sao? Như thế nào?


Giật mình hoảng hốt với thế giới mốt

(CLB Làng Cười)