Ảo thuật thật ra chỉ toàn là lừa dối cả thôi!

(Dân Việt)

Viết ý kiến