Cạn lời với nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc nước

(Dân Việt)

Viết ý kiến