Cao tay trị gái xinh đi ăn không bao giờ trả tiền

(Dân Việt)

Viết ý kiến