Chúng ta ai cũng có một đứa bạn "lầy" như thế này

(Dân Việt)

Viết ý kiến