Có phúc cùng hưởng, mà gặp nạn thì có nhau

(Dân Việt)

Viết ý kiến