"Cơ trưởng" đang bay thì "gãy cánh" giữa đường

(Youtube)

Viết ý kiến

LỊCH HÀI

Tháng 03 năm 2019
26
Thứ ba