Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mơ

(Dân Việt)

Viết ý kiến