Cuộc đời sai một ly... đi cả vạn dặm

(Dân Việt)

Viết ý kiến