Đá và người đập đá

Nghỉ học:

Mẹ: “Hãy nói mẹ nghe tại sao bài kiểm tra lần này của con bị điểm 0?”

Con: “Vì nghỉ học mẹ ạ?”

Mẹ: “Cái gì?! Đừng nói với mẹ là con nghỉ học hay con không đi thi nhé!”

Con: “Không! Vì hôm kiểm tra đứa ngồi cạnh con xin nghỉ ạ!”

Đá và người đập đá

Trong buổi đầu gặp mặt, một sĩ quan nghiêm khắc giáo huấn đội lính mà ông ta phải huấn luyện:

“Tên tôi là Stone (nghĩa là “đá”) nhưng tôi còn cứng hơn đá. Cho nên nếu các anh không muốn gặp rắc rối phải làm đúng như tôi đã ra lệnh. Đừng tìm cách đánh lừa tôi. Như thế chúng ta sẽ thoải mái với nhau hơn.”

Rồi ông ta yêu cầu những người lính đọc to tên của mình:

“Nói to lên cho mọi người cùng nghe rõ. Và đừng có quên "thưa ngài” đấy nhé.”

Từng người lính nói tên của mình, và rồi đến người cuối cùng. Người lính này đứng im. Đại úy Stone hét lên:

“Khi tôi hỏi, anh phải trả lời. Tôi hỏi lại: tên anh là gì, anh lính kia?”

Người lính tỏ vẻ không vui nhưng cuối cùng anh ta cũng lung túng trả lời:

“Tên tôi là Stonebreaker (nghĩa là: người đập vỡ đá), thưa ngài.

Thanh Trâm
(Dân Việt)

Viết ý kiến