Đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ to xác

(Dân Việt)

Viết ý kiến