Dân tình xôn xao với phong trào "Titanic phiên bản lỗi"

Đứng gọn vào không ngã xuống hồ cả lũ bây giờ.
Đứng gọn vào không ngã xuống hồ cả lũ bây giờ.
Úi giời, cẩn thận em ơi... gió to lắm đấy.
Úi giời, cẩn thận em ơi... gió to lắm đấy.
Cho tôi chơi cùng với các ông ơi.
Cho tôi chơi cùng với các ông ơi.
Titanic phải đứng trong này mới an toàn.
Titanic phải đứng trong này mới an toàn.
Một phiên bản lỗi của Titanic.
Một phiên bản lỗi của Titanic.
Có vẻ như bị ngược ngược sao ấy các thím nhỉ?
Có vẻ như bị ngược ngược sao ấy các thím nhỉ?
Cũng gần giống rồi đấy, chỉ cần
Cũng gần giống rồi đấy, chỉ cần "deep" thêm tí nữa thôi.
Ủ uôi, đứng một mình mà cũng nghĩ ra Titanic được luôn.
Ủ uôi, đứng một mình mà cũng nghĩ ra Titanic được luôn.
Cẩn thận đá ở đây nhấp nhô lắm đấy.
Cẩn thận đá ở đây nhấp nhô lắm đấy.
Không có biển thì mình làm Titanic phiên bản trên núi vậy.
Không có biển thì mình làm Titanic phiên bản trên núi vậy.
Người ta đang phiêu lại bị phá đám giữa chừng.
Người ta đang phiêu lại bị phá đám giữa chừng.
Cũng gần giống rồi đấy các chàng trai.
Cũng gần giống rồi đấy các chàng trai.
Nhắm mắt tưởng tượng đang đứng trước mũi tàu đi em yêu.
Nhắm mắt tưởng tượng đang đứng trước mũi tàu đi em yêu.
Có biển có tàu rồi, mình diễn Titanic thôi.
Có biển có tàu rồi, mình diễn Titanic thôi.
Tàu tuy hơi bé nhưng quan trọng thần thái được rồi.
Tàu tuy hơi bé nhưng quan trọng thần thái được rồi.
Chém Gió
(Dân Việt)

Viết ý kiến