Dạy gái Nhật nói tiếng Việt " em yêu anh" và rồi cười không nhặt được mồm...

(Youtube)

Viết ý kiến