Đây là lý do không phải ai cũng tin tưởng cho bạn mượn đồ

(Dân Việt)

Viết ý kiến