Đến cua còn có đôi có cặp, còn bạn thì sao?

(Dân Việt)

Viết ý kiến