Dẹp hết sang một bên, sân khấu này là của riêng chị

(Dân Việt)

Viết ý kiến