Định hại người nhưng cuối cùng lại tự hại mình

(Dân Việt)

Viết ý kiến