Đời không biết chữ ngờ, "làm ơn... mất hết"

(Dân Việt)

Viết ý kiến