Đừng dại dột để trẻ ở nhà một mình với bố mùa World Cup

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 1

Đừng dại ngủ khi lũ trẻ còn thức.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 2

Bố trông con hay là con trông bố đây.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 3

Tranh thủ lúc bố ngủ dán tem "bảo đảm" cho bố.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 4

Biến thành chỗ vui chơi cho lũ trẻ.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 5

Bố cứ việc ngủ, chơi là việc của con.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 6

Hi sinh làm vật thí nghiệm cho Spa của các nhóc tì.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 7

Hai bố con giờ giống nhau rồi đấy nhé.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 8

Để con đắp thêm đồ cho ấm để bố ngủ cho ngon.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 9

Tìm mọi tư thế ngủ thoải mái nhất.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 10

Khi mẹ vắng nhà và bố nhận nhiệm vụ trông trẻ.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 11

Ông bố bá đạo nhất Vịnh Bắc Bộ.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 12

Mỗi người một tư thế miễn sao thấy thoải mái.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 13

Biến thành công cụ cho lũ trẻ tập vẽ.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 14

May mà có tóc cho nhóc con cột đấy.

dung dai dot de tre o nha mot minh voi bo mua world cup hinh anh 15

Bố cứ ngủ đi, con sẽ vẽ tranh tặng bố.

Chém Gió
(Dân Việt)

Viết ý kiến