Gặp cái khó phải ló ngay ra cái khôn

(Dân Việt)

Viết ý kiến