Không biết tự lượng sức mình nhận ngay cái kết

(Dân Việt)

Viết ý kiến