Không muốn "gặp nạn" phải biết chọn bạn mà chơi

(Dân Việt)

Viết ý kiến