Không phải việc gì cũng có thể "đua đòi"

(Dân Việt)

Viết ý kiến