Không sợ cá sấu nguy hiểm chỉ sợ đồng đội "ăn hại"

(Dân Việt)

Viết ý kiến