Lần đầu gặp gái, nói gì cho "ngầu"?

lan dau gap gai, noi gi cho  lan dau gap gai, noi gi cho  lan dau gap gai, noi gi cho  lan dau gap gai, noi gi cho  lan dau gap gai, noi gi cho  lan dau gap gai, noi gi cho

(Dân Việt)

Viết ý kiến