Lấy tiền của gái không dễ đâu nha anh em!

(Dân Việt)

Viết ý kiến