Luật nhân quả trên đời này không chừa một ai

(Dân Việt)

Viết ý kiến