Lười biếng nhưng quan trọng vẫn là... thần thái

Càng hiện đại con người càng trở nên lười biếng hơn.
Càng hiện đại con người càng trở nên lười biếng hơn.
Ngồi chờ tàu cũng phải có thần thái chứ.
Ngồi chờ tàu cũng phải có thần thái chứ.
Chỉ hơi mỏi cổ tí thôi chứ còn hơn mỏi cả tay.
Chỉ hơi mỏi cổ tí thôi chứ còn hơn mỏi cả tay.
Lười đến mức này thì đúng là bó tay thật rồi.
Lười đến mức này thì đúng là bó tay thật rồi.
Giờ thì rảnh tay biểu diễn luôn rồi nhé.
Giờ thì rảnh tay biểu diễn luôn rồi nhé.
Có nghe thấy gì không, tôi nghe rõ lắm.
Có nghe thấy gì không, tôi nghe rõ lắm.
Yên tâm làm việc khỏi nghĩ đến việc đi lấy nước.
Yên tâm làm việc khỏi nghĩ đến việc đi lấy nước.
Chưa dọn thì để đấy hôm khác dọn, mệt rồi nghỉ thôi.
Chưa dọn thì để đấy hôm khác dọn, mệt rồi nghỉ thôi.
Chỉ mất 5 giây ngồi dậy thôi cũng lười được.
Chỉ mất 5 giây ngồi dậy thôi cũng lười được.
Cứ nằm đấy đi rồi có người nướng cho mà ăn.
Cứ nằm đấy đi rồi có người nướng cho mà ăn.
Nằm xem phim có phải khỏe người hơn không?
Nằm xem phim có phải khỏe người hơn không?
Làm việc cả ngày cũng không lo mỏi chân nữa nhé.
Làm việc cả ngày cũng không lo mỏi chân nữa nhé.
Mất công đi tìm ghế làm gì, cái gì chả ngồi được.
Mất công đi tìm ghế làm gì, cái gì chả ngồi được.
Để nguyên thế này ghế mới dùng được lâu.
Để nguyên thế này ghế mới dùng được lâu.
Lúc nào không còn chỗ để nữa chắc mới dọn.
Lúc nào không còn chỗ để nữa chắc mới dọn.
Chém Gió
(Dân Việt)

Viết ý kiến