Minh chứng "cao thủ không bằng... tranh thủ"

minh chung

Mất công tạo dáng cuối cùng lại bị phá đám.

minh chung

Chụp ảnh mắt phải mở to, mồm chữ o thế này nè.

minh chung

Chụp ké không quan trọng, quan trọng là thần thái.

minh chung

Chụp ảnh mà thiếu mặt chụy là không được rồi.

minh chung

Hi, chào các người đẹp nhé.

minh chung

May quá, vẫn ké kịp được cái mặt.

minh chung

Ối giời, hóa ra là đang chụp ảnh hả?

minh chung

Ai mới là người "truất" nhất trong bức ảnh này.

minh chung

Chụp ké còn phải cố tỏ ra khác biệt cơ.

minh chung

Chụp bức ảnh thôi cũng bị phá đám nữa.

minh chung

Làm sao mà thoát được anh cơ chứ.

minh chung

Chụp ảnh là phải tạo dáng "truất" vào nhé.

minh chung

May quá, vẫn kịp góp mặt trong tấm hình.

minh chung

Chụp ảnh thì nên nhìn trước ngó sau nha mấy thím

minh chung

Hehe, chụp ké là phải thật "truất".

Chém Gió
(Dân Việt)

Viết ý kiến