Muốn được người khác chú ý thì khi chơi cũng phải thần thái

(Dân Việt)

Viết ý kiến