Muôn kiểu chống trộm khiến "đạo tặc" chảy nước mắt

muon kieu chong trom khien

Cứ phải khóa nhiều như thế này cho an toàn.

muon kieu chong trom khien

Không đâu an toàn bằng để ngay bên cạnh mình.

muon kieu chong trom khien

Khóa này thì trộm thấy cũng khiếp vía.

muon kieu chong trom khien

Cứ phải an toàn, một mét vuông mấy đứa ăn cắp.

muon kieu chong trom khien

Cách chống trộm "mít tặc".

muon kieu chong trom khien

Vệ sĩ thế này thì không cần gì phải lo lắng.

muon kieu chong trom khien

Để trong nhà cũng phải chắc chắn các thím ạ.

muon kieu chong trom khien

Có trộm được xe thì cũng không đi được.

muon kieu chong trom khien

Khóa kiểu này "an toàn" quá đấy.

muon kieu chong trom khien

Trộm nào còn dám ngồi lên chiếc xe này.

muon kieu chong trom khien

Thử thách cực đại đối với các "đạo tặc".

muon kieu chong trom khien

Cứ phải cẩn thận không bao giờ thừa.

muon kieu chong trom khien

Lời nhắn nhủ đầy sức nặng với các xoài tặc.

muon kieu chong trom khien

Chống trộm chỉ có sinh viên mới hiểu.

muon kieu chong trom khien

Đi ăn cỗ mất mấy đôi dẹp rồi nên phải cẩn thận.

(Dân Việt)

Viết ý kiến