Nắng nóng nằm võng hóng mát cũng không yên

(Dân Việt)

Viết ý kiến