Này các cô, đừng tưởng dựa vào vai tôi mà dễ nhá!

(Dân Việt)

Viết ý kiến