"Nghẹt thở" với những pha mắc kẹt của người đẹp

Anh gì ơi, giúp em một tay với.

Tôi cũng không hiểu sao tôi làm được vậy nữa.

Khi bạn gặp nạn là lúc lũ bạn "khốn nạn" tranh thủ.

Nghịch ngợm cho lắm vào để rồi mắc kẹt thế này đây.

Anh đang ở đâu về nhà ngay, có việc gấp nhé.

Đừng chụp nữa, đủ xấu hổ lắm rồi.

Tôi đã bảo cái này của trẻ con chơi mà không nghe.

Cứu tôi với, tôi không muốn ở đây "cả đời" đâu.

Rác nhà ai mà không mang đi đổ vậy?

Không giúp người ta thì thôi, còn đứng đấy cười được à?

Ông làm gì mà mãi không gỡ ra được vậy?

Úi giời, đứng dậy còn sợ người khác lấy mất ghế sao?

Nghịch ngợm và cái kết không thể "đắng" hơn.

Lại lấy thân mình thay cho bóng cơ đấy.

Bọn em lại nghĩ cái này dành cho hai người chơi.

Chém Gió
(Dân Việt)

Viết ý kiến