Nghịch dại tự hại bản thân, trách ai bây giờ!

(Dân Việt)

Viết ý kiến