Nhận hậu quả quá "thốn" khi ngủ quên trong lớp học

(Dân Việt)

Viết ý kiến