Những minh chứng đàn ông không bao giờ chịu lớn

Không được đi biển nên phải tự thưởng mình theo cách này.
Không được đi biển nên phải tự thưởng mình theo cách này.
Cách giải thích
Cách giải thích "nguyệt thực" chân thực nhất.
Ai bảo lớn là không được xem hoạt hình cùng trẻ con.
Ai bảo lớn là không được xem hoạt hình cùng trẻ con.
Đam mê từ bé đến giờ vẫn chỉ là
Đam mê từ bé đến giờ vẫn chỉ là "Batman".
Haha, để xem tay ai dài hơn nào.
Haha, để xem tay ai dài hơn nào.
Nghịch thế này thì đến trẻ con cũng phải chào thua.
Nghịch thế này thì đến trẻ con cũng phải chào thua.
Tránh đường cho
Tránh đường cho "siêu xe" của anh đi qua cái nào.
Chỉ là hành động theo thói quen thôi mà các thím.
Chỉ là hành động theo thói quen thôi mà các thím.
Quan trọng nhất vẫn là thoải mái mà.
Quan trọng nhất vẫn là thoải mái mà.
Cứ nghịch ngợm thế này bao giờ mới lớn được đây.
Cứ nghịch ngợm thế này bao giờ mới lớn được đây.
"Siêu nhân" này ở hành tinh nào đến đây vậy ta?
"Vũ khí kinh khủng" của anh đấy.
Haha, bà giảm cân kiểu gì mà càng ngày càng tăng vậy?
Haha, bà giảm cân kiểu gì mà càng ngày càng tăng vậy?
Nghịch ngợm thì không đứa trẻ nào theo kịp các anh.
Nghịch ngợm thì không đứa trẻ nào theo kịp các anh.
Chuẩn bị mặc được bộ
Chuẩn bị mặc được bộ "vét" của bố rồi đấy nhóc.
Chém Gió
(Dân Việt)

Viết ý kiến