Nỗi lòng không ai thấu của những người cao kều

(Dân Việt)

Viết ý kiến