Ôm ấp nhau trước mặt gái "ế" và cái kết

(Dân Việt)

Viết ý kiến