Sau tất cả, chúng ta vẫn chỉ là "bạn tốt"

Sau tất cả chúng ta vẫn chỉ là bạn tốt.
Sau tất cả chúng ta vẫn chỉ là bạn tốt.
Có đứa bạn thân tốt bụng thế này còn gì hơn nữa.
Có đứa bạn thân tốt bụng thế này còn gì hơn nữa.
Luôn phải luôn biết giúp đỡ chăm sóc nhau.
Luôn phải luôn biết giúp đỡ chăm sóc nhau.
Gương mặt với biểu cảm đầy sự nhẫn nhịn.
Gương mặt với biểu cảm đầy sự nhẫn nhịn.
Còn bạn nào tốt hơn anh chàng này nữa đây.
Còn bạn nào tốt hơn anh chàng này nữa đây.
Cứ xem tôi như cái ghế để bạn ngồi nghỉ ngơi.
Cứ xem tôi như cái ghế để bạn ngồi nghỉ ngơi.
Đi đâu cũng có
Đi đâu cũng có "ghế" mang theo thế này cơ mà.
Xong chưa cô em, tôi mỏi vai lắm rồi đấy.
Xong chưa cô em, tôi mỏi vai lắm rồi đấy.
Nghỉ ngơi đi, tôi còn trụ được nửa ngày nữa.
Nghỉ ngơi đi, tôi còn trụ được nửa ngày nữa.
Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé.
Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé.
Người bạn tốt là người luôn biết
Người bạn tốt là người luôn biết "hi sinh".
Chăm sóc tận tình cuối cùng cũng chỉ là bạn tốt.
Chăm sóc tận tình cuối cùng cũng chỉ là bạn tốt.
Nhanh tay hộ cái đê, mỏi lắm rồi đó nha.
Nhanh tay hộ cái đê, mỏi lắm rồi đó nha.
Bạn tốt là người luôn hết mình với bạn bè.
Bạn tốt là người luôn hết mình với bạn bè.
Chém Gió
(Dân Việt)

Viết ý kiến