Số phận cũng khéo chọn người để... trêu chọc

(Dân Việt)

Viết ý kiến