Sông sâu ngang bụng lũ vịt

Đi bơi

Trên bờ của một bể bơi, đứa bé hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, con xuống bơi được không?

- Không được đâu con. Nước sâu nguy hiểm lắm.

- Nhưng tại sao ba vẫn bơi ở đó được?

- Ừ vì ông ấy có bảo hiểm.

Sông sâu

Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên cạnh đó xem dòng sông ấy có sâu không.

- Không đâu, - chú bé đáp, và người ngựa bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra nước đã ngập gần đến đầu ngựa.

Khi sang tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên:

- Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.

- Ðúng thế mà, - chú bé đáp, - nước sông này chỉ bằng ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.

Thanh Trâm
(Dân Việt)

Viết ý kiến