Tài năng có hạn nên "gặp nạn" là chuyện bình thường

(Dân Việt)

Viết ý kiến