Thanh niên lần đầu đi cướp nên còn nhiều bỡ ngỡ

(Dân Việt)

Viết ý kiến