Thế giới này quá đáng sợ, luôn xuất hiện điều khó tin

(Dân Việt)

Viết ý kiến