Thế này thì bị đánh đòn cũng đâu có oan uổng?

(Dân Việt)

Viết ý kiến