Thích thể hiện và cái kết... không thể phản biện

(Dân Việt)

Viết ý kiến