Trấn Thành, Hari Won bấn loạn khi gặp thần tượng - TS Lê Thẩm Dương trên phố

(Youtube)

Viết ý kiến