"Trời đánh tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ lại ập tới"

Người ta đang ngủ mà cứ bắt ăn kem là sao?

Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ thì đang ăn cũng chịu.

Đang ăn mà ngủ quên lúc nào không hay.

Buồn ngủ thế này thì ăn uống cái nỗi gì nữa.

Vừa ngủ vừa ăn cháu quen rồi các bác ạ.

Ngủ giấc lấy sức tí dậy ăn tiếp.

Cho dù đang ngủ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.

Phải ngủ mới đủ sức để ăn chứ.

Thôi thì nhắm mắt nghỉ ngơi tí dậy ăn tiếp.

Đồ ăn có thể cưỡng lại chứ ngủ thì không thể.

Ăn còn chưa kịp nuốt mà đã vội ngủ rồi.

Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ không thể chống đỡ.

Vừa ngủ vừa ngửi đồ ăn là cũng no lắm rồi.

"Trời đánh còn tránh bữa ăn, thế mà cơn buồn ngủ còn ập đến".

Ngủ cho tử tế chứ ăn lúc nào mà chả được.

(Dân Việt)

Viết ý kiến