Trong tình huống này nên giải quyết như thế nào nhỉ?

(Facebook)

Ý kiến độc giả

 1. Phạm Quang Anh - 05/09/2018 14:16

  3000 con nhá, trừ 1 con vì "mất 1 con người ta không biết đâu nhỉ" còn 2999 con. Vịt nhà tao mà

 2. Vương Huy Hùng - 05/09/2018 14:15

  Mất một con người ta chắc không biết đâu nhở :))) vâng câu nói chứa đựng rất nhiều hàm ý

 3. Tào Mạnh Đức - 05/09/2018 14:15

  Bọn vịt cậy đông, chúng nghĩ mình có thể tạt cả đầu ô tô thì còn sợ cái đéo gì trên đời này nữa.

  Cho đến khi chị Ninja mũ hồng xuất hiện, như một vị thần!

Viết ý kiến